لیفتراک تویوتا 3 تن

تویوتا 3 تن

لیفتراک تویوتا وارداتی، مدل 2014 باظرفیت 3تن / سوخت: گاز و بنزین / دکل 4/5متر / 2 کشاب / در حد صفر


 

تویوتا ...مدل 2015....وارداتی...درحد صفر....ظرفیت 3تن...دکل 4/5متر 2کشاب....سوخت گاز و بنزین


 

تویوتا ..مدل 2014 ...وارداتی ...در حد صفر. ..ظرفیت 3تن .سوخت دیزل ..دکل 4/5ارتفاع 3جک 3 کشاب


 

تویوتا ..دیزل ..مدل 2020 ...کانتین رو ..صفر و خشک


 

تویوتا
3تن
دیزل
مدل 2020
صفر