لیفتراک چری 3 تن

چری.. مدل 2016 ...دستگاه صفر و خشک ..موتور فابریک تویوتا 4y.سوخت گاز و بنزین دکل کانتین رو 3جک 3کشاب ارتفاع بالابری 4/5متر