لیفتراک کوماتسو 3.5 تن

کماتسو 3/5تن ...مدل 2010 ..وارداتی ..سوخت گاز و بنزین در حد صفر