لیفتراک کوماتسو 3 تن

کماتسو ....وارداتی....خط 16 ..ظرفیت 3تن ....سوخت دیزل ....دکل 3 جک 3کشاب کانتین رو ...ارتفاع بالابری 4/5متر

 

کماتسو...وارداتی ..ظرفیت 3 تن ...سوخت گاز و بنزین... مدل خط 17 ..دکل کانتینر رو 3جک 3 کشاب ...ارتفاع بالابری 4/5متر